HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bộ phận kinh doanh

08 3811 9608 (Hotline)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Công trình nổi bật

>< >

LIÊN KẾT WEBSITE

mythumbnail
 


CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
1. Hội đồng quản trị:

    Chủ tịch HĐQT   :     Ông Trần Việt Khoa

    Ủy viên HĐQT    :     Ông Vũ Đức Dũng

                                      Ông Hoàng Minh Khai

                                      Ông Vũ Kiến Anh

                                      Ông Lâm Hồng Thắng

                          


2.    Ban Giám đốc:

    Giám đốc              : Ông Vũ Đức Dũng

    Phó  Giám đốc      : Ông Vũ Kiến Anh

    Phó  Giám đốc      : Ông  Lâm Hồng Thắng

3.    Các phòng ban:

-    Phòng Kế toán Tài Chính

     Trưởng phòng    : Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

-    Phòng Thiết kế

     Trưởng phòng    : Ông Lâm Hồng Thắng
 
-    Phòng Quản lý Dự án

    Trưởng phòng    : Ông Vũ Kiến Anh

-      Phòng Tổng Hợp
 
 Trưởng Phòng   :  Ông  Quang Tuấn
 
-     Phòng Phát triển Thị trường

Trưởng Phòng: Nguyễn Đức Thuận