ONLINE SUPPORT

Customer Consultant

0908 371 922 (Mr. Tuan)

Business Division

08 3949 2115 (Hotline)

Consulting Topbase townhouse - villa

0983 535 350 (Mr. Cường)

NEWS & EVENTS

Licogi 16.8 - applications Technology Topbase in Phuoc Khanh Petroleum Depot works Nhon Trach, Dong Nai save over 40% of the cost of the foundation

Licogi 16.8 - applications Technology Topbase in Phuoc Khanh Petroleum Depot works Nhon Trach, Dong Nai save over 40% of the cost of the foundation

Petroleum tank works - total inventory Petroleum Phuoc Khanh, Phuoc Khanh - Nhon Trach - DONGNAICost...

The application of new technology – topbase foundation – bubbledeck –light concrete brick to constructions

The application of new technology – topbase foundation – bubbledeck –light concrete brick to constructions

Licogi 16.8 investment consultants joint stock company is in the pioneer in adopting new technology to...

Circular 09/2012/TT-BXD dated 28/11/2012 of the Ministry of Construction

Circular 09/2012/TT-BXD dated 28/11/2012 of the Ministry of Construction

Circular 09/2012/TT-BXD dated 28/11/2012 of the Ministry of Construction to use non-baked building materials...

LICOGI 16.8 (JSC) ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING 2012 WAS HELD SUCCESSFULLY.

LICOGI 16.8 (JSC) ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING 2012 WAS HELD SUCCESSFULLY.

On 18/04/2012, in the cultural hall rooms Corporation LICOGI 16, LICOGI 16.8 investment cosultants JSC...

LICOGI 16.8 (JSC) ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING 2011 WAS HELD SUCCESSFULLY.

LICOGI 16.8 (JSC) ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING 2011 WAS HELD SUCCESSFULLY.

On 26/03/2011 morning, at the Licogi 16.8 meeting-hall, Licogi 16.8 was held the annual shareholders’...

Outstanding works

>< >

WEB LINKS

Tiện ích RSS (Really Simple Syndication) của Licogi 16.8 là một tiện ích dành cho bạn đọc. Dịch vụ này cho phép bạn đọc xác định những nội dung, thông tin mình quan tâm trên Licogi 16.8 và xác nhận để có thể cập nhật tin tức nhanh chóng.

Bạn chỉ cần tìm các biểu tượng ở đầu trang Licogi 16.8, trên thanh công cụ dưới chân mỗi bài viết, và từ danh mục RSS dưới đây, bấm vào để đăng ký, và bắt đầu xác định những thông tin mà bạn muốn. Sau khi xác nhận, những nguồn tin này sẽ tự động cập nhật và bạn có thể đọc tin trên trình duyệt hoặc trên mày tính của mình.

Các danh mục tin RSS mà Tuổi Trẻ Online cung cấp: