HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bộ phận kinh doanh

08 3811 9608 (Hotline)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Công trình nổi bật

>< >

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Sáng ngày 22/04/2017, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của 14 cổ đông sở hữu, đại diện cho 358.709 cổ phần trên tổng số 400.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 89.67%. Ông Trần Việt Khoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã đến dự và điều hành Đại hội.Đại hội đã nghe ông Vũ...

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Sáng ngày 16/05/2015, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham gia của 21 cổ đông sở hữu và đại diện : 974.750 cổ phần trên tổng số 1.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 88.61%.Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã đến dự và điều hành Đại hội.Đại hội đã...

Thông báo bán cổ phần cho CBCNV công ty LICOGI 16.8

Thông báo bán cổ phần cho CBCNV công ty LICOGI 16.8

Thông báo bán cổ phần cho CBCNV Công ty LICOGI 16.8TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2010THÔNG BÁO(Về việc bán cổ phần cho CBCNV Công ty CP LICOGI 16.8) Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8đã thông qua ngày 18/03/2010. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 trong đó...

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 18/04/2012, tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 16, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tưLICOGI 16.8 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thành công tốt đẹp.Năm 2011 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV Công ty CP LICOGI 16.8 đã nổ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về dự đại hội có 36 cổ...

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Sáng ngày 26/03/2011, tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 16, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tưLICOGI 16.8 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thành công tốt đẹp.Năm 2010 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV Công ty CP LICOGI 16.8 đã nổ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về dự đại hội có...

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP LICOGI 16.8

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP LICOGI 16.8

Ngày 18/03/2010, Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, các cổ đông Công ty đã về tham dự đông đủ, Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì và điều hành đại hội.Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, Ông Vũ Đức Dũng - UV HĐQT, Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch...