HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bộ phận kinh doanh

08 3811 9608 (Hotline)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Công trình nổi bật

>< >

LIÊN KẾT WEBSITE

mythumbnail
 

Sáng ngày 16/05/2015, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham gia của 21 cổ đông sở hữu và đại diện : 974.750  cổ phần trên tổng số 1.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 88.61%.

Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty  đã đến dự và điều hành Đại hội.


Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Dũng  - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
 


Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; báo cáo của ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch thù lao HĐQT - BKS 2014, chia cổ tức năm 2014, kế hoạch ngân sách 2015, mua lại cổ phiếu quỹ theo tỷ lệ của các cổ đông, và một số nội dung quan trọng khác".
 

Năm 2015 sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thử thách khó khăn hơn với Công ty, hy vọng rằng với sự thay đổi về chính sách pháp luật của nhà nước trong năm 2015 sẽ sớm tháo gỡ mọi khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để các ngành nghề tiếp tục phát triển. Và với sự đoàn kết, quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty, hy vọng rằng  Công ty LICOGI 16.8 sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn, tiếp tục được duy trì và từng bước phát triển