HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bộ phận kinh doanh

08 3811 9608 (Hotline)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Công trình nổi bật

>< >

LIÊN KẾT WEBSITE

mythumbnail
 
 • Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày ngày 25 tháng 08 năm 2014 quy định về việc công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư LICOGI 16.8 đã được đăng tải thông tin về hoạt động xây dựng tại số thứ tự 2844, trang 255 trong danh sách tại trang web Bộ Xây Dựng, đường dẫn:http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/?page=255&pagesize=10 thuộc Bộ Xây dựng, và đã được đăng tải các lĩnh vực hoạt động sau:

STT
Lĩnh vực hoạt động
 Loại và cấp CTXD


1
Khảo sát công trình xây dựng
 • Dân dụng cấp II
 • Hạ tầng kỹ thuật cấp III
2
Lập dự án
 • Dân dụng nhóm B
 • Hạ tầng kỹ thuật nhóm B

3
Quản lý dự án
 • Dân dụng nhóm B

4
                          Thiết kế quy hoạch
 • Đô thị loại III

5
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 • Dân dụng cấp I
 • Công nghiệp cấp II
 • Hạ tầng kỹ thuật cấp I
6
Giám sát thi công xây dựng công trình
 • Dân dụng cấp II
 • Công nghiệp cấp III
 • Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ ĐẤU THẦU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 
 TƯ VẤN ĐẦU TƯ LICOGI 16.8 ĐĂNG KÝ TRÊN WEBSITE BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ