HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bộ phận kinh doanh

08 3811 9608 (Hotline)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Công trình nổi bật

>< >

LIÊN KẾT WEBSITE

mythumbnail

 


Sáng ngày 22/04/2017, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của 14 cổ đông sở hữu, đại diện cho 358.709  cổ phần trên tổng số 400.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 89.67%.

Ông Trần Việt Khoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty  đã đến dự và điều hành Đại hội.Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Dũng  - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

 
 
ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2016:
  • Năm 2016 nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, thị trường bất động sản đã dần hồi phục kéo theo sự phục hồi dần của ngành tư vấn thiết kế. Tuy vậy, ngành tư vấn thiết kế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
  • Công ty đã nổ lực hết mình để đạt được doanh số như kết quả sản xuất kinh doanh là điều đáng mừng. Bên cạnh đó Công ty cũng đã chuyển nhượng được dự án  Phước Thiền, cơ cấu lại nguồn vốn Công ty và hoàn trả vốn cổ đông theo đúng tiến độ của HĐQT Công ty.
  • Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV và người lao động, đã tổ chức cho CBCNV đi tham quan du lịch Thái Lan.
Thuận lợi:
  • Nội bộ Công ty luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí,  mọi CBCNV Công ty luôn sẵn sàng chia sẽ mọi khó khăn với Công ty.
  • Các thành viên Hội đồng Quản trị là những người có trách nhiệm và cùng chung sức, tích cực tìm kiếm khách hàng mới cho Công ty.
  • Chính sách tiết kiệm được triển khai hiệu quả, Công ty luôn rà soát các khoản chi phí hoạt động thường xuyên trên tinh thần tiết kiệm triệt để.
Khó khăn:
  • Năm 2016 thị trường dần phục hồi, theo đó một số doanh nghiệp sau thời gian tạm ngưng nay quay trở lại hoạt động nên vấn đề cạnh tranh về giá lại bắt đầu rộ lên.
  • Sự thay đổi liên tục của chủ đầu tư, sự khó khăn về tài chính của chủ đầu tư khiến các công trình chỉnh sửa liên tục và bị kéo dài từ lúc sơ phác cho đến lúc thi công công trình gây nhiều khó khăn cho Công ty.
  • Quyết định đầu tư của chủ đầu tư phụ thuộc vào cấp trên và các đơn vị liên quan khác cũng gây không ít khó khăn cho Công ty.
  • Nhiều yếu tố khó lường tác động đến quyết định đầu tư của chủ đầu tư cũng ảnh hưởng đến kế hoạch công ty. 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
 STT 
 Tên chỉ tiêu
                             Năm 2017
1
Tổng doanh thu
8,097,000,000đ
2
Giá vốn hàng bán
5,263,050,000đ
3
Lợi nhuận gộp
2,833,950,000đ
5
Chi phí QLDN
2,000,000,000đ
8
Lợi nhuận trước thuế
833,950,000đ
9
Chi phí thuế TNDN
166,790,000đ
10
Lợi nhuận sau thuế
667,160,000đĐại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; báo cáo của ban kiểm soát năm 2016, phương án chia cổ tức năm 2016, thù lao HĐQT - BKS 2016 và kế hoạch ngân sách 2017, bầu lại Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, lựa chọn công ty kiểm toán 2017, và một số nội dung quan trọng khác

 

Năm 2017 sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thử thách khó khăn hơn với Công ty, hy vọng rằng với sự thay đổi về chính sách pháp luật của nhà nước trong năm 2017 sẽ sớm tháo gỡ mọi khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để các ngành nghề tiếp tục phát triển. Và với sự đoàn kết, quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty, hy vọng rằng  Công ty LICOGI 16.8 sẽ vượt qua được mọi khó khăn, tiếp tục duy trì và từng bước phát triển.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thành công tốt đẹp, sau khi kết thúc đại hội  Giám đốc Công ty mở tiệc liên hoan chúc mừng./.

Download NQ DHDCD 202017.pdf